120 euro kinderbijslag extra en 560.000 euro voor kwetsbare gezinnen in Leuven

Op 8 juni 2020, over deze onderwerpen: Gezin
vlaanderen_ondersteunt_kwetsbare_gezinnen

Twee weken geleden stelde Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider in de gemeenteraad van Leuven, een resolutie voor in het parlement om kwetsbare gezinnen beter te ondersteunen. Dit voorstel werd unaniem gesteund door alle fracties in het Vlaams Parlement. Nu, 2 weken later, is de regering klaar met de uitwerking van het pakket maatregelen. “Ik ben heel blij dat we met deze maatregelen heel gericht gezinnen ondersteunen die door Corona in de armoede dreigen terecht te komen,” zegt Parys. “We hebben een drietrapsrakket voorzien die de Corona-schok moet helpen opvangen.”

1. Extra middelen voor lokale besturen in de strijd tegen armoede

Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om lokaal de gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken. Ze zetten deze middelen in voor initiatieven in het kader van lokale armoedebestrijding en hun lokale sociaal beleid ter ondersteuning van kwetsbare huishoudens. “We geloven sterk in lokale autonomie, dus Leuven kan zelf beslissen hoe ze de eenmalige subsidie van 276.085,58 euro zal inzetten. Dat kan bijvoorbeeld door mensen met een laag pensioen of beperkt inkomen een eenmalige duw in de rug te geven. Of door te investeren in professionele begeleiding naar werk.”

2. Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Steden en gemeenten ontvangen daarnaast een eenmalige subsidie om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen. Deze ondersteuning verloopt via een lokaal bestaand of nieuw op te zetten vouchersysteem. Parys: “Met deze maatregelen willen we vooral de koopkracht van kwetsbare gezinnen versterken. De winkelkar is 6% duurder geworden en voor veel kwetsbare Leuvenaars is dat een van de belangrijkste maandelijkse uitgaven. Uiteraard vangt de index deze prijsstijgingen op, maar dat is pas op langere termijn. Op korte termijn willen we helpen om het koopkrachtverlies bij de meest kwetsbaren te verminderen. Maar het is ook een goede zaak dat de lokale economie zo zuurstof krijgt, want het bedrag moet lokaal worden uitgegeven. Leuven kan rekenen op een bedrag van 291.423,67 euro.”

3. Tijdelijke COVID-19-toeslag via Groeipakket

Gezinnen die ten gevolge van de COVID-19-crisis een inkomensdaling kenden of een gezinsinkomen hebben dat minder dan 2.213 euro per maand bedraagt, kunnen tot slot rekenen op een eenmalige COVID-19-toeslag via het Groeipakket (kinderbijslag). “Dat betekent concreet dat gezinnen per kind 120 euro extra krijgen, gespreid over drie uitbetalingen van 40 euro,” zegt Parys. In heel Vlaanderen heeft deze maatregel een potentieel bereik van 126.133 kinderen en een kost van 15 miljoen euro.
“Samen zorgen we ervoor dat we kwetsbare Leuvenaars dat extra duwtje in de rug geven. We laten niemand achter,” besluit Lorin Parys.

Lorin Parys
Fractieleider N-VA Leuven
0476/45.34.01

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is