10 Slimme bouwstenen voor een fris woonbeleid in Leuven

Op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Economie, Goed bestuur, Mobiliteit, Ruimtelijke ordening, Verkiezingen 2018
10 Slimme bouwstenen voor een fris woonbeleid in Leuven
 
‘Wie belooft de wooncrisis in Leuven met één vingerknip op te lossen, droomt. Maar wie beweert dat het beleid er niets aan kan doen, die is in slaap gevallen,’ zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. ‘Als je luistert naar de Leuvenaar, gaat het vaak over hoe duur wonen in Leuven is. In ons plan zit wat voor iedereen, maar hebben we speciale aandacht voor Leuvenaars en hun kinderen die hier willen blijven wonen. Dat doen we met 10 nieuwe ideeën voor verandering.’ 

 

Een woning kopen

  • Idee 1 - Wonen in Eigen Stad: we zorgen ervoor dat kinderen van Leuvenaars makkelijker in eigen stad kunnen blijven wonen. Dat doen we door private projectontwikkelaars die in Leuven willen bouwen, te verplichten om 20% van hun project te verkopen aan mensen met een nauwe band met Leuven en een modaal inkomen. 
  • Idee 2 - Onroerende voorheffing verlichten: we reiken gedurende 3 jaar na de aankoop van een woning in Leuven die maximum 385.000 euro kost, een premie uit aan jonge kopers (-35) die al 3 jaar in Leuven wonen. Die premie betaalt het gemeentelijk deel van de onroerende voorheffing terug.
  • Idee 3 - Innoveren als slimme stad: we creëren een nieuwe wijk als Community Land Trust. Daardoor moeten kopers enkel de prijs van de woning betalen, niet van de grond. We integreren een  zorgcomponent. En we doen voor dit project beroep op de fondsen uit het Grond Fonds. 
  • Idee 4 - Stadswoningen Anders: we hervormen het systeem zodat het eerlijker en betaalbaarder wordt. Wie al een woning heeft, komt niet meer in aanmerking. En we spreken een maximumprijs voor woningen af, zodat die beter overeenstemt met de inkomenscriteria.

 

Een woning huren

  • Idee 5 - Investeren in het sociale verhuurkantoor: we schakelen de privé markt in om de huurmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. Dat doen we door het aantal wooneenheden bij het sociaal verhuurkantoor Spit te verdubbelen en leegstaande woningen, via het SVK, om te vormen tot huurwoningen. 
  • Idee 6 - Pop up wonen: we zorgen voor meer huurwoningen voor Leuvenaars met een laag inkomen. We bouwen 180 nieuwe sociale woningen in kleine projecten. We geven voorrang aan Leuvenaars bij de toewijzing van een sociale woning. En we zorgen voor pop-up wonen in leegstaande woningen, ook bij sociale huisvestingsmaatschappijen.


Flankerend beleid

  • Idee 7 - Activeringsheffing verdubbelen: we zorgen dat meer bouwgronden worden aangesneden. We behouden de vrijstelling van één bouwgrond per kind onder de 30 jaar.
  • Idee 8 - Co-housen ondersteunen: we herschrijven de Algemene Bouwverordening zodat ze leesbaarder en werkbaarder wordt. We zorgen ervoor dat ze vernieuwingen ondersteunt. 
  • Idee 9 - Woonkwaliteit verhogen: we stellen een Leuvens bouwmeester aan. We investeren in gezamenlijke wijkrenovaties. We laten hoogbouw toe buiten de ring, op de daarvoor voorziene plekken. We voeren wonen-boven-winkels opnieuw in. 
  • Idee 10 - Publiek domein  laten verrassen: we leggen voetpaden, bomen, speelpleintjes en extra groen aan. We laten projectontwikkelaars mee investeren in interactieve publieke kunst. 


‘Met die frisse ideeën voor verandering geven we het woonbeleid in Leuven een nieuwe impuls,’ zeggen fractieleider Zeger Debyser en Lorin Parys. ‘We gaan nu de boer op en het debat aan over onze voorstellen. De Leuvenaar heeft ongetwijfeld nog ideeën die we nog niet gehoord hebben en ook die willen we horen.’


Lorin Parys 0476/45.34.01

Zeger Debyser 0491/22.71.52

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is