Stad Leuven wil een toelage van 360.000 euro toekennen voor de uitrol van 30 elektrische deelbakfietsen.

Op 23 mei 2022, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Mobiliteit

“Dit is pure sinterklaaspolitiek. Wij vragen een aanpassing van het concessiereglement”

Binnen de context van het Europees project eHUBs worden in Leuven momenteel 30 elektrische deelbakfietsen van de aanbieder Cargoroo ter beschikking gesteld op 30 standplaatsen waar een mobipunt geïnstalleerd is. Dit project loopt nog tot eind 2022, dus het Leuvense stadsbestuur gaat nu op zoek naar een aanbieder die deze diensten – buiten de projectcontext – vanaf januari 2023 verder kan zetten. Zeger Debyser, fractievoorzitter en Karel Mortier, voorzitter N-VA Leuven: “Dat het stadsbestuur dit aanbod aan deelmobiliteit wil behouden na 2022, is uiteraard geen enkel probleem. Waar wij het wel moeilijk mee hebben is het feit dat het stadsbestuur hiervoor bereid is een subsidie van 360.000 euro gespreid over 3 jaar toe te kennen. En dat voor 30 elektrische bakfietsen. Dat is een subsidie van 4.000 euro per bakfiets per jaar! Dat is pure sinterklaaspolitiek. In Antwerpen worden vanaf deze maand 125 elektrische deelbakfietsen in gebruik genomen, zonder dat daar ook maar 1 euro subsidie aan te pas komt. Waarom kan dat dan niet in Leuven? Wij vragen dat het stadsbestuur het concessiereglement aanpast en de subsidie schrapt.”

Debyser: “Het stadsbestuur streeft ernaar om tot een concessieovereenkomst te komen met één concessionaris voor de duur van 5 jaar, met de mogelijkheid om bij positieve evaluatie 2 keer voor 2 jaar te verlengen. En hoewel het bijhorende concessiereglement voorziet dat de concessiehouder moet instaan voor de exploitatie, het dagelijks beheer en het onderhoud van het deelsysteem van de e-bakfietsen (hardware en software), past het stadsbestuur gedurende de eerste drie van de vijf-jaar-durende concessie toch 120.000 euro per jaar bij. Wij verzetten ons hiertegen. In het besluit wordt verwezen naar de ervaring in Antwerpen. Welnu, in Antwerpen worden helemaal géén subsidies gegeven. Twee e-bakfietsleveranciers gaan daar integendeel binnenkort aan de slag aan vergelijkbare gebruikstarieven zonder dat dit de stad Antwerpen extra geld kost.”

“Het stadsbestuur probeert de subsidie te verantwoorden door erop te wijzen dat ‘de businesscase voor de exploitant relatief risicovol is, zeker tijdens de opstartperiode’,” gaat Mortier verder. “Dit argument kan niet overtuigen. Elke onderneming houdt per definitie (opstart)risico’s in. Waarom hier dan wél een subsidie? Je zal maar een Leuvense handelaar zijn die zelfs tijdens de coronacrisis de promotaks diende door te betalen. Toen was er geen ruimte om 400.000 euro kwijt te schelden, maar voor 30 elektrische bakfietsen heeft het stadsbestuur wel 360.000 euro veil. Dat gaat er bij ons niet in.”

Debyser en Mortier: “Tot slot valt er – los van de principiële moeilijkheden die we hebben met deze subsidie – ook één en ander te zeggen over het subsidiesysteem op zich. Zo voorziet het concessiereglement dat de financiële tussenkomst van de stad aan de exploitant verminderd kan worden als het gebruik van de fietsen toeneemt en de exploitant zélf meer inkomsten genereert. De exploitant heeft er met andere woorden geen enkele baat bij dat de fietsen al te intensief worden gebruikt, want dan zal hij zijn subsidie zien verminderen. Dat werkt toch gewoon contraproductief en geeft geen enkele stimulans aan de exploitant om performant te zijn?”

Debyser: “Op de gemeenteraad zal ik dan ook vragen deze het concessiereglement van de agenda te halen en in overleg met de collegae in Antwerpen een nieuw reglement op te stellen dat de Leuvenaar veel minder geld kost. Het uitgespaarde bedrag kan dan nuttiger worden besteed.”

Zeger Debyser (fractievoorzitter)
M. 0491 / 22 71 52
E. zeger.debyser [at] n-va.be

Karel Mortier (afdelingsvoorzitter )
M. 0473 / 53 81 49
E. karel.mortier [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is