Kris Bovin

Kris Bovin werd geboren in Leuven in 1956 in een gezin van negen, en woonde tot ongeveer 6 jaar gleden onafgebroken in Kessel-Lo. Vandaag is Kris woonachtig in een andere Leuvense deelgemeente: Heverlee. Kris is dus een geboren en getogen Leuvenaar, dat blijkt ook uit zijn studentencarrière: van de Sint-Pietersschool – nu de Mozaïek – over het Sint-Pieterscollege naar de KULeuven. Professioneel was Kris Bovin lange tijd adviseur HR-communicatie bij een Vlaamse bankverzekeraar en stond er lange tijd ook in voor een – toen al –  innoverend mobiliteitsbeleid.

Als kritische inwoner, begeleidde Kris in de jaren 80 als vertegenwoordiger van de omwonenden de heraanleg van de Diestsesteenweg, een van de eerste gewestwegen die toen mét inspraak van de omwonenden verkeersveilig – met fietspad – werd heraangelegd, verhinderde hij samen met lokale actiecomités dat de Brabanthal en zijn parkings in het groene Provinciaal Domein werden ingeplant, streed hij succesvol mee voor het behoud van de groene open ruimte in de Lemingvallei en voerde hij actie voor het behoud en de opwaardering van het Leuvense erfgoed. Sinds eind maart 2018 is Kris Bovin niet alleen een kritische stadsbewoner en politieke duizendpoot maar ook Leuvens gemeenteraadslid.

Als fietser ervaart hij dagelijks de bestaande knelpunten rond fietsveiligheid en –comfort, en reikt hij ook logische en voor de hand liggende oplossingen aan zoals veilige fietsroutes, het elektronisch aangeven van vrije fietsplaatsen in de stationsparkings, het geven van een ‘bewonerskaart’ aan de omwonenden voor het permanent gebruik van de ondergrondse fietsenstalling onder het De Somerplein, …  Wie dagelijks de stad doorkruist met de ogen van een modale fietser, ziet al snel heel wat quick wins.

De hoge woning en huurprijzen door het huidige beperkte aanbod en de grote vraag jagen de minder kapitaalkrachtige jongeren, ouderen en gezinnen uit de stad en versterken de verstedelijking van omliggende dorpen, het toenemend (sluip)verkeer en dichtslibbende wegen. Een beter gebruik van de bebouwbare ruimte, het toelaten van gemengde functies (wonen, werken en winkelen) in industriezones en voorrang voor Leuvense (jonge) gezinnen zijn een belangrijke stap om Leuven opnieuw betaalbaarder te maken.

Duurzaamheid is een evidentie voor Kris. Zo stelde als een van de eersten in Leuven zijn wagen beschikbaar als deelwagen en is hij al geruime tijd coöperant van een 100% groene energiecoöperatie. Tevens heeft Kris een grote aandacht voor het waardevolle historische patrimonium van de stad, inclusief stadsarcheologie, voor een efficiënt gebruik van financiële middelen, publieke infrastructuur en openbaar domein, voor een goed leiderschap en voorbeeldfunctie van de overheid en zijn vertegenwoordigers.

Kris Bovin is polyvalent en pragmatisch ingesteld, vanuit de overtuiging dat slimme beleidsbeslissingen die breed gedragen worden, de grootste slaagkans hebben.