Restauratie- en consolidatiewerken voor de site van de Keizersberg

Op 26 oktober 2020, over deze onderwerpen: Erfgoed

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 1.020.608,35 toe voor de restauratie van de site van de Keizersberg in Leuven. “De Keizersberg in Leuven is een belangrijke archeologische en historische site. Uniek in Vlaanderen omdat er restanten van bewoning terug te vinden zijn uit veel verschillende periodes, en dat al vanaf de 12de eeuw. Die overblijfselen uit het verleden hebben ook onderhoud nodig. Zodat ze niet verder verweren en ons blijven het verhaal van onze geschiedenis vertellen”, zegt minister Diependaele.

Op de site van de Keizersberg worden restauratiewerken uitgevoerd aan de restanten van de voormalige burchtmuur, waterput en het Mariabeeld. Er zijn stabiliteitsingrepen nodig voor de muur, het metselwerk wordt geconsolideerd in natuursteen en baksteen en de bovenzijde van de muur wordt afgewerkt zodat deze beschermd is. “De bovenzijde van de muur wordt ook gedeeltelijk afgevlakt, zodat deze toegankelijk wordt voor publiek; het historische uitkijkpunt op de stad wordt hiermee in ere hersteld. Ook het Mariabeeld op de site wordt hersteld”, licht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele toe.

 

Geschiedenis
De site van de Keizersberg is een belangrijke archeologische en historische zone. Ze omvat volgende grote componenten: een commanderij van de tempeliers en de hospitaalridders uit het eind van de 12de of begin 13de eeuw en een 13de-eeuwse hertogelijke burcht. Latere fasen zijn ook vertegenwoordigd: een 18de-eeuwse portierswoning en 19de/20ste-eeuwse benedictijnenabdij. Sites met zo een uitzonderlijk lange occupatiegeschiedenis zijn zeldzaam in Vlaanderen.
De site Keizersberg in Leuven werd in 2010 beschermd als monument en in 2014 werd het ook een beschermde archeologische site.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is