N-VA Leuven vraagt gezond verstand voor sluipverkeer in omgeving Borstelsstraat

Op 9 februari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

De buurtbewoners van de Borstelsstraat hebben al meerdere keren bij de stad melding gemaakt van de verkeerssituatie in hun straat. Het schepencollege erkende dat verkeersagressie de kop opstak, dat er over de stoep werd gereden, voertuigen elkaar klem rijden en er voertuigen werden beschadigd.  Fred Debrun en Griet Valgaeren: “We hebben een oplossing van het gezond verstand. Maar die komt er niet omdat beide meerderheidspartijen in het Leuvens schepencollege mekaar het licht in de ogen niet gunnen en het niet eens raken. Daar is de buurt nu slachtoffer van. We willen dat dit stopt.”

Historiek

In oktober 2017 nam het stadsbestuur een aantal maatregelen na klachten van buurtbewoners en vaststellingen ter plaatse. Het schepencollege beloofde die maatregelen 2 maanden later te evalueren.

Maar zoals de buurt vandaag aangaf in een persbericht, hebben die ingrepen de problemen gewoon verplaatst. Meer dan een jaar en 3 maanden na de beslissing van het schepencollege om de maatregelen te evalueren, boog het schepencollege zich opnieuw over de situatie. In het collegebesluit van 12 januari ll. staat te lezen dat ‘de ingreep van 20 oktober 2017 een impact heeft op de ruime omgeving van de Borstelsstraat en geen oplossing bood aan het sluipverkeer in de omliggende straten.’ Daarom stelde de administratie vijf maatregelen voor zoals de Borstelsstraat volledig éénrichting te maken en de Eeckelaerslaan volledig twee richting te maken. Maar het schepencollege besliste tot ‘voorlopig behoud van de bestaande toestand’.

Griet Valgaeren, gemeenteraadslid N-VA, buurtbewoonster en lid van het nieuwe buurtcomité Korbeo11: “Dit stadsbestuur luistert gewoon niet naar de Leuvenaar. Ook niet naar de Kesselaar. Het gevolg daarvan is dat er nu drie maal meer autoverkeer in de spits wordt gemeten in de Kortrijksestraat. Dit betekent verkeersellende en onveiligheid voor jong en oud. En de aanleg van een fietsstraat waar het stadsbestuur nu mee afkomt is geen oplossing want daarvoor is de straat te druk. Fietsers dienen dan gewoon als kanonnenvlees of staan mee in de file.

Gemeenteraadslid Fred Debrun : “Het comité en bewoners ventileren daarop hun bekommernissen naar de verschillende schepenen en stadsdiensten. De vraag komt ook geregeld ter sprake in de commissies veiligheid en openbare werken. Maar het stadsbestuur laat de situatie gewoon voor wat ze is en beslist om de straat opnieuw aan te leggen. Aan het sluipverkeer verandert dat uiteraard niets.

Oplossing ligt voor de hand

We hebben een duidelijke oplossing die aansluit bij de voorstellen van de stadsadministratie. We willen deze oplossing drie maanden testen alvorens ze definitief te maken. Het kan toch niet dat het gezond verstand wordt tegengehouden omdat de twee partijen van de meerderheid niet tot een overeenkomst kunnen komen?,” zeggen beide gemeenteraadsleden.  

Valgaeren en Debrun: “Niet enkel in het centrum maar ook in de deelgemeenten loopt het mis met de Leuvense mobiliteit. Wat daarbij opvalt is dat dit bestuur problemen probeert op te lossen door ze te verschuiven. Denk maar aan het circulatieplan in het centrum waar bewoners van de lusstraten en de vesten de pineut zijn. Een zelfde probleem doet zich momenteel voor in de Kortrijksestraat. Mobiliteit dien je globaal aan te pakken, niet straat per straat.

Contact: Griet.Valgaeren [at] n-va.be en Fred.debrun [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is