N-VA Leuven vraagt dringend actieplan tegen huisjesmelkerij

Op 20 oktober 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Ruimtelijke ordening, Verkiezingen 2018

De reportage tijdens het verkiezingsdebat op de VRT over huisjesmelkerij in Leuven heeft veel mensen met verstomming geslagen. Zo ook bij grootste oppositiepartij N-VA. “Hoe kan dit in een rijke stad als Leuven?”, vragen fractieleider Zeger Debyser en Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys zich af. “Leuven mag geen duale stad worden”, klinkt het. 

Zeger Debyser stelt maandag in de Leuvense gemeenteraad voor om over de partijgrenzen heen een actieplan op te stellen om kordaat komaf te maken met de mensonwaardige toestand van sommige wooneenheden in Leuven, waarin vaak de zwakkeren uit onze samenleving nu verblijven. “De zaken die aan het licht kwamen, kunnen we als een van de rijkste centrumsteden niet tolereren. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Ik denk dat alle andere partijen het daarmee eens zijn”, klinkt het.  

De nieuwbouw van studentenkoten heeft gezorgd voor leegstand van de minst comfortabele koten. Twee jaar geleden richtte Stad Leuven een controledienst op voor studentenkoten, die kotlabels uitreikt aan koten die voldoen aan de regels. Toch worden een aantal van de slechtste koten blijkbaar nog steeds bewoond. Vaak gaat het hier om aftandse, afgeleefde kamers die niet aan de voorschriften voldoen. “We willen graag weten van de Stad of deze kamers nog niet werden gecontroleerd of gaat het om afgekeurde panden die worden verhuurd aan andere, vaak zeer kwetsbare personen. Het is schrijnend dat vooral nieuwkomers huisvesting vinden in deze onbewoonbare panden”, aldus Parys.  

Lorin Parys, Voorzitter van de Commissie Wonen in het Vlaams parlement, stelt daarom een aantal specifieke maatregelen voor die het stadsbestuur kan aanwenden om deze crisis te beheersen:

  1. Er komt een betere samenwerking met de politie bij het vaststellen van overbewoning. Er wordt prioritair gecontroleerd op die locaties.
  2. De stad maakt gebruik van het sociaal beheersrecht waarbij de stad het beheer van panden kan overnemen, ze zelf kan opknappen en verhuren om de kosten te recupereren.
  3. De stad verplicht een conformiteitsattest bij een huurwaarborg van het OCMW
  4. Op basis van de nieuwe gemeentewet kan de burgemeester panden laten sluiten en onbewoonbaar verklaren.
  5. Er wordt ingezet op meer woningen van het sociaal verhuurkantoor.

Zeger Debyser: “Een oplossing voor deze woningcrisis komt beter vandaag dan morgen. Er is geen tijd om te wachten tot de nieuwe coalitie aantreedt. Dit actieplan moet zo snel mogelijk uitgerold worden. Het gaat om de gezondheid van de inwoners van Leuven.”

Contact

Lorin Parys    Vlaams Volksvertegenwoordiger     0476 45 34 01

Zeger Debyser   Fractieleider   0491 22 71 52

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is