N-VA heeft muzikale ambities met de stad: Er zit muziek in Leuven!

Op 20 juli 2018, over deze onderwerpen: Cultuur, Verkiezingen 2018

Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Philippe Muyters, om jaarlijks minstens 400.000 euro te investeren in de Leuvense Alamire Foundation, een bedrag dat kan oplopen tot 800.000 euro per jaar. “Deze investering is een mooie gelegenheid om de Leuvense muzikale troeven met elkaar te verbinden en uit te spelen,” zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. “Met al ons muzikaal talent willen we jaarlijks, aan het begin van de zomer, een echt muziekfeest houden in de straten van Leuven. Daarnaast willen we dat Leuven zich kandidaat stelt voor het UNESCO Creative Cities Netwerk. En als sluitstuk van onze muzikale plannen, verdienen onze Academie en Conservatorium een nieuw gebouw aan de Dirk Boutslaan.”

Alamire: 15de eeuwse muziek & Leuvense spitstechnologie

Zo goed als elke Vlaming kent de Vlaamse schilderkunst uit de bloeiperiode van de vijftiende en zestiende eeuw. Topwerken als Van Eycks Lam Gods zijn in het collectief geheugen ingebed. Even monumentaal en sterk bepalend voor de latere ontwikkeling van de muziek in Europa zijn de tijdgenoten-musici van de Vlaamse primitieven, de Vlaamse polyfonisten.  De Alamire Foundation is een samenwerking tussen KU Leuven, Onderzoeksgroep Musicologie, en Musica, het Impulscentrum voor Muziek. Alamire huist al enige tijd in de Abdij van ’t Park in het Huis van de Polyfonie. Als internationaal studiecentrum stelt de Alamire Foundation zich tot doel onderzoek uit te voeren gericht op de muziek in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800.

“Met deze investering ondersteunt de Vlaamse Regering uniek Vlaams erfgoed in Leuven maar ook de ontwikkeling van geavanceerde technologie voor digitalisering en geluidsweergave,” zegt Parys. “Dat past perfect in onze strategie om van Leuven de Slimste Stad te maken.” Met de investering kan de stichting nu de omslag maken van materieel naar digitaal erfgoed. Daarvoor maakt ze gebruik van spitstechnologie zoals het Alamire Digitaal Lab, een mobiele fotografische opstelling waarmee opnames in hoge resolutie worden gerealiseerd en die vernieuwende mogelijkheden biedt om muziek te visualiseren en de bronnen te restaureren. Alamire wil ook de muziek zoals ze in handschriften is overgeleverd terug laten weerklinken. Daarvoor maakt ze gebruik van een tweeledig Geluidslab met een Analytisch en een Interactief Labo dat in de Stemmenbibliotheek in de Norbertuspoort wordt geïntegreerd. Die Stemmenbibliotheek wordt in september geopend.

Nieuw zomers muziekfeest in de straten van Leuven

“We geloven in de kracht van cultuur om verbondenheid te creëren,” zegt Lorin Parys.  N-VA Leuven daarom wil een fris evenement toevoegen aan de Leuvense zomer. Met Alamire, het SLAC, het Lemmensinstituut, de Leuvense koren, de beiaard- en orgelwerking, onze ensembles, het Stuk, 30CC, Het Depot en al onze muzikanten willen we aan de start van elke zomer één groot muziekfeest houden. “We stellen onze straten, pleinen, museum, het Stadhuis, stadskantoor, restaurants, cafés en kerken open voor alle muzikanten, amateurs, professionelen en studenten. En we bieden een verrassende mix van jong talent en gevestigde waarden en een brede mix aan muziek aan zoals je die nergens anders vindt.”

Investeren in cultuur en creativiteit: Leuven in VN Creative Cities Netwerk met muziek.

“We moeten onze troeven ook internationaal uitspelen”, zegt Zeger Debyser van N-VA. “En investeren in het potentieel van de creatieve industrie voor Leuven.” Het UNESCO Creative Cities Netwerk telt 116 steden die investeren in creativiteit en onderling samenwerken. Deelnemende steden werken samen in het promoten van creativiteit en de creatieve industrie, delen goede praktijkvoorbeelden, versterken cultuurparticipatie en integreren cultuur in economische en sociale beleidsdoelstellingen.  “De ambitie om bij dat netwerk te horen moeten we als Slimste Stad hebben. De volgende kans om toe te treden is in 2019, die moeten we grijpen.”

Meer info: https://en.unesco.org/creative-cities/home

Een nieuw gebouw voor het SLAC aan de Minnepoort

Tot slot wil N-VA Leuven ons deeltijds kunstonderwijs een nieuw onderkomen schenken. Het SLAC, de Academie Beeldende kunst en het Conservatorium voor muziek, woord en dans, biedt kinderen, jongeren en volwassenen een breed gamma van opleidingen in de podiumkunsten en beeldende kunsten aan. “Ondanks de hoog aangeschreven kwaliteit van het onderwijs voldoet de infrastructuur niet aan de basisvereisten. Er zijn te weinig grote lokalen en de kwaliteit van de infrastructuur in de deelgemeenten is ondermaats. Een nieuw gebouw met verschillende functies voor het SLAC op de plaats van de Minnepoort dringt zich op termijn op. Net als een investering in muziekonderwijs in de deelgemeenten.”

Gemeenteraadslid Tine Eerlingen: “In onze academie of aan ons conservatorium kunnen leerlingen zich maximaal ontwikkelen, beoefenen ze kunsten puur als hobby maar ook als voorbereiding op een professionele carrière en ontstaan vriendschappen. We vinden het belangrijk dat we ook een aanbod ontwikkelen voor kinderen met een beperking om hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. SLAC is bij uitstek een plek waar experimenteren moet kunnen.”

Contact:

Lorin Parys                         0476 45 34 01

Zeger Debyser                 0491 22 71 52

Tine Eeringen                    0485 19 90 08

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is