N-VA gaat voor een inclusief Leuven

Op 27 augustus 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ouderen, Welzijn

N-VA wil dat Leuven meer werkt maakt van een toegankelijke en inclusieve samenleving en doet zelf een aantal voorstellen.

Op de agenda van de Gemeenteraad van Leuven op maandag 26 augustus agendeert Tine Eerlingen (gemeenteraadslid N-VA) het voorstel om van Leuven een BlueAssist vriendelijke gemeente te maken. BlueAssist is een eenvoudig hulpmiddel dat houvast biedt aan mensen die moeite hebben om een eenvoudige vraag te stellen. Met behulp van een BlueAssist-kaart of een BlueAssist-app, tonen ze hun hulpvraag. ‘Zo geef je mensen de kans om dagelijkse dingen alleen te durven doen zoals boodschappen doen, de bus nemen, … Ze kunnen veel zelfstandiger leven en kunnen volwaardig participeren aan de samenleving’ aldus Eerlingen. De stad kan het stadspersoneel, handel- en horecazaken , maar ook alle inwoners … informeren en sensibiliseren over het gebruik van dit systeem.

Op de gemeenteraad staat ook een toelage voor de aanpassing van toegankelijkheid van de foyer en het cinemacafé op de Vesaliussite geagendeerd. In 2016 bleek immers dat rolstoelgebruikers via het centrale plein en de openlucht moesten om van de foyer naar het cinemacafé te gaan en bovendien langs de achterdeur werden ontvangen. De stad zal nu een toelage geven voor de plaatsing van een lift.

Goed dat er aanpassingen voorzien worden, maar toch wel bijzonder jammer dat er bij een recent project van dergelijke schaal initieel niet meer aandacht ging naar integrale toegankelijkheid.

Bij de bouw en aanleg van grotere projecten (gebouwen of pleinen) moet er daarom volgens de N-VA beter geluisterd worden naar de adviezen van de Adviesraad voor toegankelijkheid. Zij zijn de experten en kunnen er mee voor zorgen dat onze stad een inclusieve stad wordt.

Er is in Leuven al wel wat gebeurt rond toegankelijkheid, maar we vinden dat er nog veel werk aan de winkel is.
‘Een van de meest dringende zaken is het aanpakken van het openbaar domein, en dan in het bijzonder de voetpaden’ stelt Lieven Vanpoucke (kandidaat voor N-VA in Leuven en lid van de Adviesraad toegankelijkheid). De voetpaden liggen er in groot Leuven op vele plaatsen zeer slecht bij. ‘Eén van de schrijnende voorbeelden is de omgeving rond het buurtcentrum aan Cassablanca in Kessel-Lo, in juni ging het open, maar nog altijd zijn de toegangswegen er naartoe ontoereikend’  vult Katia Warny (kandidaat voor N-VA en bewoonster van Lolanden) aan.

Wij willen werk maken van een betere bereikbaarheid van het centrum voor mensen met een beperkte mobiliteit, het verbeteren van de toegankelijkheid van handels- en horecazaken, het ondersteunen van deze zaken bij het voorzien van toegankelijk sanitair,…  

‘Daarnaast is ook toegankelijke informatie een belangrijk aandachtpunt en zeker op de website van de stad. De informatie moet gemakkelijk en voor iedereen te begrijpen zijn en bovendien moet alle informatie over toegankelijkheid van de stad, zijn handel, horeca,…op één centrale plaats en in één muisklik te vinden zijn. Dat is nu zeker niet het geval ‘ zegt Lieven Vanpoucke.

Voor kinderen willen we inclusieve speeltuinen met aangepaste speeltuigen voorzien waar ook kinderen met een beperking hun hartje kunnen ophalen.

Als bijlage het agendapunt over BlueAssist: 

 

Voor meer informatie:

Tine Eerlingen  -  m 0485 199 008

Lieven Vanpoucke  - m 0478 27 90 53

Katia Warny – m 0497 21 20 89

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is