De Leuvenaar geeft stadsbestuur een slecht rapport

Op 19 maart 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Leuven tuimelt van zijn voetstuk in de Stadsmonitor

Een paar duizend Leuvenaars hebben hun stadsbestuur in de Stadsmonitor geëvalueerd. “Leuven is een prachtige stad,” zeggen Lorin Parys en Zeger Debyser van de N-VA Leuven. “En de Leuvenaars zijn ook tevreden over een aantal zaken zoals het vrije tijdsaanbod, de horeca en de inspanningen die het stadsbestuur levert voor jongeren. Maar het aantal Leuvenaars dat algemeen tevreden is over zijn stad, de stadsvoorzieningen en kinderopvang daalt. De woningprijzen en de kansarmoede bij kinderen stijgen, terwijl geen enkele andere centrumstad zoveel criminele feiten per 1.000 inwoners optekent. De cijfers onderschrijven wat we ook op straat horen, het is tijd voor een nieuwe bestuursploeg met een frisse aanpak.”   

Trots op Leuven

“We hebben een super actieve stad op vlak van het verenigingsleven. Dat is iets om trots op te zijn en te koesteren, zegt Parys. “En véél Leuvenaars die hun buurt of wijk beter willen maken. Die moeten we ondersteunen. Het is ook hartverwarmend te zien dat Leuvenaar zijn vertrouwen in de medemens stijgt. Daarom is het jammer dat cijfers laten zien dat de helft van de Leuvenaars bereid is mee te praten over de stad, maar slechts 28% vindt dat het bestuur hen ook voldoende betrekt. Wij willen de stad met de Leuvenaars besturen en van participatie een speerpunt maken in een nieuwe aanpak,” zegt Parys. 

Minder tevreden

Het aantal Leuvenaars dat tevreden is over zijn stad, daalt gevoelig met 7%. Terwijl dat aandeel in steden zoals Aalst en Mechelen met meer dan 10% stijgt, is de daling nergens anders – behalve in Turnhout – zo drastisch als bij ons. “Wij kijken naar de evolutie: een aantal jaar geleden klokte Leuven af op een historische goede score, maar dat beeld verdwijnt. Zo zien we dat nog maar de helft van de Leuvenaars tevreden is over de voorzieningen van de stad. En specifiek over de loketten, toch de meest zichtbare dienstverlening van het stadsbestuur, daalt het aantal tevreden Leuvenaars op 6 jaar tijd met 10%,” zeggen Parys en Debyser. Ook het aandeel Leuvenaars dat fier is op Leuven is op 9 jaar met 6% gedaald. “Dat zijn knipperlichten die we ernstig moeten nemen.”

Minder betaalbaar

Een huis in de stad kost nergens meer dan in Leuven, gemiddeld 332.000 euro, bijna 100.000 euro meer dan in de andere centrumsteden. “Nergens betalen inwoners van een stad meer voor minder. 1 op 4 Leuvenaars betaalt meer dan 30% van hun inkomen aan hun huis. Nochtans heeft bijna 1 op 5 woningen in Leuven een structureel probleem, ook daar zijn we koploper. En dus wil meer dan 1 op 3 Leuvenaars binnen de 5 jaar verhuizen. Dat zijn cijfers die zorgen baren want we moeten al onze talenten houden en zorgen voor een diverse stad. Wij hebben 10 voorstellen klaar om de druk op de woningmarkt te verlichten: van projectontwikkelaars die betaalbare woningen moeten bouwen voor Leuvenaars, tot 3 jaar kwijtschelding van de onroerende voorheffing voor jonge kopers,” zegt Parys.  

Minder mobiel

“Het is positief dat Leuven gevoelig meer fietsers kent. Maar slechts een goede helft van de Leuvenaars vindt de fietspaden en voetpaden goed onderhouden. En na de invoering van het circulatieplan is het aantal  Leuvenaars dat vindt dat kinderen zich veilig kunnen verplaatsen in de stad gedaald. Net zoals het aandeel Leuvenaars dat tevreden is met de inrichting van straten en pleinen van 83% naar 73% is verminderd,” zegt Zeger Debyser. “Dat is een belangrijk signaal om eindelijk een masterplan op te stellen om voetpaden en fietspaden aan te pakken en onze straten en pleinen her aan te leggen.”

Leuven scoort goed op de bereikbaarheid van de stad met het openbaar vervoer.  Maar de helft van de Leuvenaars vindt dat er voldoende parkeerplaatsen in de buurt zijn, daarmee bengelt de stad achteraan het lijstje centrumsteden. 

Minder sociaal

Parys: “Een stad moet voor zijn jongste én zijn oudste inwoners zorgen. Maar in geen enkele andere centrumstad is de tevredenheid over kinderopvang in de stad zo laag als in Leuven. En enkel in Mechelen zijn er nog meer inwoners ontevreden over het aanbod zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt. Ondertussen is de kansarmoede bij kinderen op 10 jaar tijd verdubbeld: van 10% naar 20%. Leuven heeft een heel open bevolking, dat blijkt ook uit deze cijfers. Maar ik maak me zorgen als ik zie dat wij samen met Oostende het hoogste aantal inwoners hebben dat zich niet thuis voelt in hun buurt. Daar moeten we aan werken.”

Hoogste criminaliteitsgraad

Nergens anders is de totale criminaliteitsgraad hoger dan in Leuven, al is het onveiligheidsgevoel bij de Leuvenaar laag. Het totaal aantal geregistreerde feiten in de stad per 1.000 inwoners is meer dan 143. Ter vergelijking, in Gent is dat 126, in Antwerpen 118 en in Mechelen zijn dat er bijna 50 minder dan in Leuven. “Vooral diefstal en afpersing zorgen voor die hoge criminaliteitsgraad,” zeggen Parys en Debyser. “Met dubbel zoveel feiten als gemiddeld in het Vlaams Gewest maar ook 30 meer dan het gemiddelde van de centrumsteden, moeten we inzetten op een commissariaat op de Grote Markt dat 24 op 7 geopend is en pleiten we voor een cameraschild met nummerplaatherkenning op onze invalswegen om dievenbendes sneller op te sporen.”

Parys en Debyser: “Kortom, Leuven is een geweldige stad. Maar na 24 jaar is het tijd voor een andere bestuursploeg en nieuwe ideeën om wonen betaalbaarder te maken, kinderkansarmoede aan te pakken, de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal criminele feiten te verminderen.”

Contact

Lorin Parys       Kandidaat-Burgemeester            0476 45 34 01

Zeger Debyser    Fractieleider     0491 22 71 52

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is