Verdieping N-VA Leuven over 'Mobiliteit'

19 oktober 2019 - 10:00

Heb je een interessant idee voor je straat, wijk of stad? In een andere gemeente of misschien zelfs in het buitenland een leuk initiatief opgemerkt? Maak je je zorgen over zaken die je in je onmiddellijke omgeving ziet gebeuren? In de komende maanden organiseren wij regelmatig op zaterdagvoormiddag onze ‘Verdiepingen’ waar we lokale thema’s als veiligheid, mobiliteit, jongeren- en seniorwerking, … bespreken met experts en geïnteresseerde leden. Hier komen vaak interessante tips en voorstellen uit waarmee we op de  gemeenteraad constructief oppositie kunnen voeren.
 

Thema 'Mobiliteit'


Voor de N-VA is mobiliteit en ook verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Elk vervoersmiddel heeft zijn plaats in Leuven. De auto alleen zal ons niet redden, maar het openbaar vervoer evenmin. Wij zijn voorstander om het potentieel van de fiets ten volle te benutten maar verkeershoffelijkheid werkt natuurlijk in twee richtingen. De inwoners van Leuven proberen zich ondertussen zo goed als mogelijk aan te passen aan het wispelturig verkeersbeleid van de stad. Voor de middenstand is het daarentegen een drama. Denk maar aan de vele sluitingen van handelszaken in het straatbeeld. Ondertussen wordt er ook niets gedaan aan de chaos rond het stationsplein, plant de stad een grote podiumkunstenzaal in het centrum van de stad (Hertogensite) en zal ze een te dure Buulparking 2.0 bouwen terwijl iets verderop de Vaartparking leeg staat. N-VA Leuven wil er iets aan doen en heeft een aantal voorstellen. Op deze N-VA-verdieping horen wij graag ook jouw ideeën en prioriteiten, kom zeker eens langs.

Uw deelname is vanzelfsprekend gratis maar laat Kristof Polfliet, bestuurlid en trekker van deze vergadering, wel iets weten. Je kan mailen naar kristof.polfliet [at] n-va.be (subject: Deelname%20N-VA%20verdieping%20over%20mobiliteit) .

Adres: 

Romaanse Poort
Brusselsestraat 63
3000 Leuven

De locatie van de vergaderzaal staat op de schermen aan de inkom aangeduid. Deze sessie start om 10u00 en duurt tot ongeveer 12u00.