Tine Eerlingen

Tine in enkele woorden: mama - creatieve duizendpoot – natuur – rechtvaardig – muziek – keramiek - positief – dierenvriend – vegetariër  - kunstenaarsziel  

Wortels

Ik groeide op in Kortenberg en Herent. Mijn beide ouders kwamen uit Vlaamsgezinde families. Die Vlaamse reflex, ingegeven door een sterk rechtvaardigheidsgevoel, droegen ze over aan hun kinderen. Thuis werd er vaak over politiek gediscussieerd. De politieke microbe werd me dus al met de paplepel meegegeven.

Mijn middelbare school en muziekschool liep ik in Zaventem en Leuven.  Nadien was de KU Leuven voor mij de logische keuze voor mijn studies Burgerlijk Ingenieur -Architect. Daar leerde ik ook mijn man Bert kennen.

Na mijn afstuderen trokken we enkele maanden door Australië om onze horizon te verruimen en vervolgens deed ik mijn stage als architect bij enkele Leuvense architectenbureau’s.  Vervolgens startte ik mijn loopbaan bij de Technische dienst van de KU Leuven waar ik mee kon bouwen aan onze vele universitaire gebouwen in Leuven. Intussen werk ik als zelfstandig architect in Leuven.

Persoonlijk

Ik woon met mijn echtgenoot Bert, onze twee fantastische kinderen, poes Guus en onze 2 dwergkonijntjes in Heverlee, waar ook onze kinderen school lopen.

Daar engageren we ons ook in de ouderwerking van de school.  Zo was ik trekker van de verkeerswerkgroep waarmee we heel wat verbeteringen qua veiligheid hebben gerealiseerd in onze schoolomgeving.

Na een drukke week vind ik rust in de natuur of in het luisteren naar Bach of Arvo Pärt. Van zingen bij Kamerkoor Koordinaat, piano spelen, keramiek maken, yoga beoefenen,… krijg ik een echte energieboost. Maar ook van een fikse wandeling in Heverlee bos/Meerdaalwoud of de Abdij van ’t Park kan ik geweldig genieten.  

Jammer genoeg telt een dag maar 24 uur en moet ik sommige hobbies voorbehouden voor een later leven. Het leuke eraan is dat ik me nooit verveel ;-)

Politieke carrière

Als jongere van 18 jaar stond ik voor de eerste keer op de lijst voor de Volksunie. Willy Kuijpers en een sterke ploeg overtuigden me om mijn nek uit te steken. Na mijn studies werd ik in 2000 voor de eerste keer effectief verkozen in de Herentse gemeenteraad. Daar zette ik mijn eerste stappen in de politiek en bouwde zo heel wat kennis en ervaring op. Ik was er ook lid van de Milieuadviesraad.

Bij de splitsing van de Volksunie was ik van dag één lid van de enige echte opvolger van de Volksunie: de N-VA.

In 2009 was ik kandidaat bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en werd verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Daar zette ik me van 2009 tot 2014 in binnen de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur, Landbouw, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.  Vooral natuur, omgevingslawaai en fietsbeleid lagen me nauw aan het hart.

Sinds 2012 ben ik gemeenteraadslid in Leuven en kan ik me ook hier inzetten voor mijn buurt, mijn stad. Ik volg de commissies Leefmilieu, openbaar groen, afval, de commissie Ruimtelijke ordening en de commissie Openbare werken op.

Ik ijver voor:

  • veilige schoolomgevingen
  • veilige en comfortabele fietsroutes (kindroutes)
  • meer investeringen in straten en vlakke voetpaden
  • groene en mooie en interessante pleinen (ook in de deelgemeenten) waar het fijn is om je buren te ontmoeten
  • meer natuur in de stad