Kristof Polfliet

Van Gent naar Leuven

Professioneel

Na mijn ingenieursstudies Bouwkunde aan de Hogeschool Gent ben ik verder gaan studeren aan de Vrije Universiteit Brussel, opleiding preventieadviseur.

Mijn eerste professionele stappen heb ik gezet bij de NMBS, vanaf 1998. Ik vertegenwoordigde de NMBS in diverse stuur- en kerngroepen met als doel de herinrichting en verfraaiing van stationsomgevingen. In die periode heb ik mijn ‘master in bouwmanagement’ behaald.

In 2006 heb ik de kans gekregen om, in samenwerking met verschillende betrokken ministeriële kabinetten, het mooie project ‘fietspunten’ uit te schrijven. In de schoot van ondernemingen uit de sociale economie zijn er in totaal 55 fietspunten opgestart. Een groot netwerk waaraan ik de deelfietsen Blue-bikes koppelde, gerund door het bedrijf Blue-Mobility. Blue-Mobility werd opgestart als gevolg van mijn opleiding ‘master in innovation and entrepreneurship’, gevolgd aan de Vlerick Business School in Gent en Leuven.

Vervolgens ben ik voor twee jaar gedetacheerd naar het toen op te richten parkeerbedrijf B-parking voor het uitwerken van duurzame mobiliteit, om ten slotte, terug bij de NMBS, verder publiek gerichte diensten in stations op te zetten en uit te bouwen.

Dienstverlening met het oog op een gedreven klantgerichtheid en duurzaamheid spraken mij sterk aan en in 2014 heb ik de overstap gezet naar het facilitair beheer van de provincie Vlaams-Brabant in Leuven. Momenteel, met een onderbreking van 1 jaar als afdelingshoofd mobiliteit bij de stad Leuven, sta ik aan het hoofd van de aankoop-, onthaal-, distributie en de technische cel.

 

Persoonlijk

Ik ben geboren in Gent en woon sinds 2002 samen met mijn vrouw Marleen in Kessel-Lo, waar onze 2 kinderen naar school gaan. In Leuven engageer ik mij als feestleider bij de mannen van 1974 en als ondervoorzitter bij het verbond der jaartallen.

Daarnaast zijn de Dolomieten onze 2de thuis waar we jaarlijks enkele weken doorbrengen en tot rust komen.

 

Politieke inzet

Al te vaak worden discussies emotioneel en ongegrond gevoerd. Zelf hou ik eerder van een sociale en pragmatische aanpak waarbij iedereen evenveel kansen krijgt!

De N-VA is voor mij een partij die met de twee voeten op de grond staat. Op een realistische en evenwichtige manier tracht de partij oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen.

Een partij die niet alleen luistert naar de Leuvenaars, maar ook handelt ten bate van de Leuvenaars.

 

Ik ijver voor:

  • een evenwichtig mobiliteitsbeleid;
  • een duurzame - en waar mogelijk een innovatieve - mobiliteit;
  • kernverdichting en een duurzaam ruimtelijk beleid;
  • meer groen in en rond de stad;
  • versterking van de lokale economie;
  • veilige woon- en schoolomgevingen.

 

 

Via het jaartallenleven, mijn job en de politieke engagementen leer ik Vlaams-Brabant en het mooie Leuven in de brede zin kennen.

En graag maak ik hiervan deel uit en bouw ik eraan mee!