Wie doet het licht aan?

Op 13 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

Het Brugbergpad, een fietspad dat de Diestsepoort verbindt met de Eénmeilaan, is recent heraangelegd met mooi, groen scherm. Ondanks de met beugels beveiligde fiets- en voetgangersoversteekplaats op de Eénmeilaan is er een groot probleem. Het blijft, zeker in de winterperiode, immers een duistere en gevaarlijke oversteek op een drukke baan.

N-VA-raadslid Fred Debrun, bracht dit probleem aan in de commissie veiligheid en openbare werken en vroeg om accentverlichting: “Veel  fietsers die nu de gevaarlijk smalle Gemeentestraat links laten liggen, kiezen voor de Albrecht Rodenbachstraat en in het verlengde voor de Achturenstraat. Zij zouden zeker gediend zijn met een veiligere en goed verlichte oversteekplaats.”

Volgens N-VA Leuven moet ook het zone 30-verkeersbord, dat zich nu achter het Brugbergpad bevindt, verplaatst worden. Fred Debrun: “Als het verkeersbord geplaatst wordt voor de Lentedreef en voor de fietsoversteek van het recreatieve fietspad dat doorheen het provinciaal domein en langs de Beemdenstraat en Lentedreef loopt, wordt de hele verkeerssituatie al heel wat veiliger. Door de nu toegelaten snelheid van 50 km/uur is het immers gevaarlijk voor fietsers.”

N-VA Leuven vraagt om op korte termijn de nodige oplossingen uit te werken. Een fietspad is immers maar zo sterk als het zwakste punt op zijn traject.

 

Contact

Fred Debrun, gemeenteraadslid N-VA

M. 0472/96 11 94

T. 016/26 21 35

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is