Vlaamse Regering investeert 142.000 euro in Leuvense handelskern

Op 17 december 2015, over deze onderwerpen: Economie
Vlaamse regering investeert 142.000 in Leuvense handelskern
142.000 euro voor handelskernversterking in Leuven
Vlaamse Regering investeert in Leuvense handelskern

“De Vlaamse Regering investeert 142.000 euro in Leuvense projecten om de handelskern te versterken,” zegt Lorin Parys, Leuvens Vlaams volksvertegenwoordiger van N-VA. “Concreet gaat het om geld dat naar leegstandsbestrijding gaat, renovatie van handelspanden en een e-commerce project. Het goede nieuws is dat daar nog een pak kan bijkomen omdat minister Muyters extra geld vrij maakt. Daar heb ik met een vraag aan de minister op aangedrongen.”

‘Gepersonaliseerde leegstandbestrijdiging’

Ruim 21.000 euro van het bedrag gaat naar handelskernversterkende maatregelen. “De Vlaamse Regering ondersteunt de stad bij de uitrol van het project ‘gepersonaliseerde leegstandbestrijding’, waarin voor specifieke gebieden in de kern van Leuven extra maatregelen worden genomen om de leegstand te verhelpen. De panden worden gebruiksklaar gemaakt voor een tijdelijke handelsfunctie waarbij nadien wordt ingezet op een blijvende invulling van de panden”, verduidelijkt Lorin Parys.

Leuven krijgt nu ook geld voor een tweede project. “Het gaat om 16.000 euro om een project om de lokale handelaars te betrekken bij e-commerce. Centrum Management Leuven zal dit project trekken. Europa legt daar nog eens dubbel zo veel bovenop.”

100.000 euro voor de renovatie van handelspanden

Het gros van het budget dat het Leuvens stadsbestuur krijgt van de Vlaamse regering, gaat naar de renovatie van handelspanden. “Het gaat om 104.750 euro”, laat Parys weten. “In totaal is zo’n 1,3 miljoen euro reeds toegewezen voor de renovatie van handelspanden. Leuven krijgt daarvan dus zo’n kleine 8 procent van de middelen.”

Voor dit luik is nog ruim 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Vlaamse regering.  “We roepen het Leuvense stadsbestuur dan ook op om hierop in te schrijven. Er is ook geld beschikbaar voor de stad om zelf handelspanden aan te kopen. Uiteraard moet dit passen in een globale visie,” zeggen Parys en Karen Van Herck (gemeenteraadslid N-VA).

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met

Lorin Parys – lorin.parys [at] vlaamsparlement.be  - 0476 45 34 01

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is