Vlaams-Brabant kampt met een groot tekort aan pleegouders

Op 4 augustus 2017, over deze onderwerpen: Gezin, Welzijn

De provincie Vlaams-Brabant kampt met een groot tekort aan pleegouders. Dat zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys (N-VA), die voorstelt om van Leuven de eerste pleegzorgstad van de provincie te maken.

Op 10 augustus vindt er in Leuven een informatieavond plaats over pleegzorg. Dat is broodnodig want uit de cijfers van Pleegzorg Vlaanderen blijkt dat de provincie Vlaams-Brabant nog een stevige inhaalbeweging voor de boeg heeft, zeker in vergelijking met Limburg. In die provincie zijn al 35 van de 44 gemeenten een zogenaamde pleegzorggemeente. Vlaams volksvertegenwoordiger en kandidaat-burgemeester voor Leuven Lorin Parys (N-VA) dringt er nu op aan dat Leuven het voortouw zou nemen in Vlaams-Babant en de eerste pleegzorgstad van de provincie moet worden. In onze provincie is er immers een lange wachtlijst door het tekort aan pleeggezinnen.

Pleegzorg Vlaanderen

"Bijna honderd kinderen in Vlaams-Brabant zijn op zoek zijn naar pleegouders", zegt Parys, die zelf pleegouder is. "Momenteel zijn er 97 pleeggezinnen in onze stad en daarvan zijn er het afgelopen jaar 17 bijgekomen. Dat is goed nieuws maar toch is er nog altijd sprake van een tekort aan pleegouders. Vooral voor zes baby's en meer dan vijftig kindjes jonger dan zes jaar is de nood hoog. N-VA pleit er daarom voor om via een samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen op zoek te gaan naar honderd extra pleeggezinnen in Leuven."

Startpremies

Blijft de vraag hoe je dat concreet moet invullen, maar volgens Parys kunnen startpremies helpen om de problematiek aan te pakken. "Als pleegzorgstad kan je premies geven aan pleegouders", zegt Parys. "Het is echt belangrijk dat Leuven zich in de toekomst kan profileren als eerste pleegzorgstad in Vlaams-Brabant. Het gaat immers om kinderen die door een moeilijke situatie thuis niet kunnen opgroeien. Ook voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen is het trouwens niet eenvoudig pleegouders te vinden."

Naast startpremies -zoals Alken in Limburg doet- kan je als pleegzorgstad de bevolking ook op een laagdrempelige manier informeren over pleegouderschap.

Drempels wegwerken

"In Leuven willen we dat graag doen via de website, in het stadskantoor en in het stadsmagazine. Ook echte getuigenissen van pleegzorgers kunnen helpen om pleegzorg bekender te maken bij het brede publiek. De stad Leuven zou ook scholen of plaatselijke initiatieven rond kinderopvang kunnen betrekken bij wervingsacties. De initiatieven in Alken hebben bijvoorbeeld geleid tot een verdubbeling van het aantal pleeggezinnen op drie jaar tijd. Als we dezelfde ambitie durven hebben in Leuven dan krijgen de kinderen op de wachtlijst een nieuwe thuis. Het is toch erg dat we momenteel onvoldoende pleegouders hebben en dat er daardoor kinderen in een onveilige situatie blijven wonen of verhuizen naar een instelling. We moeten in een stad als Leuven alle drempels wegwerken om kwetsbare kinderen een veilige en warme thuis te geven. Dat is gewoon onze plicht. Pleegouderschap is trouwens niet hetzelfde als adoptie. Je kan zowel voor een korte of langere tijd een kind opvangen. Het enige wat je nodig hebt, is een warm hart", besluit Lorin Parys.

Meer info: www.pleegzorgvlaanderen.be/kalender/informatiesessie

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is