N-VA vraagt meer ambitie voor betaalbaar wonen, mobiliteit en veiligheid

Op 25 april 2016, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

Belastingen verhoogd, investeringen niet uitgevoerd, maar aantal ambtenaren stijgt

De coalitie in Leuven kondigde de voorbije weken een belastingverlaging én een pak nieuwe investeringen aan. N-VA Leuven ploos de voorgestelde meerjarenbegroting uit en stelde vast dat de beloofde belastingverlaging netto een belastingverhoging betekent voor de Leuvenaar en dat de stad voor 50 miljoen euro aan eerder aangekondigde investeringen simpelweg niet heeft  uitgevoerd. N-VA Leuven vraagt dan ook dat deze coalitie eerst haar eigen werking onder de loep neemt vooraleer de Leuvenaars te laten betalen voor de aanwerving van 5% extra stadspersoneel. De fractie pleit voor meer ambitie op vlak van betaalbaar wonen, verkeersstilstand en veiligheid.  

Belastingverlaging mondt uit in… belastingverhoging

Uit de voorgestelde meerjarenbegroting blijkt dat de verlaging van de personenbelasting de stad 2 miljoen euro per jaar kost. Daar tegenover staat dat de heffing van de stad voor de sanering van het afvalwater dit jaar 2 miljoen euro extra zal opleveren en de volgende jaren 3 miljoen. Wat de burger minder betaalt aan personenbelasting, zal hij meer betalen op zijn waterfactuur. Daarbij komt dat door de verhoging van de retributies een doorsnee Leuvens gezin makkelijk 1.450 euro meer aan belastingen betaalt, terwijl de verlaging van de personenbelasting 20 euro per jaar bedraagt.

Om 5% extra personeel mee te financieren, zonder eerst efficiëntieoefening gedaan te hebben

Het echte probleem is dat de stad daar geen sanering van haar eigen werking tegenover stelt. Terwijl elke overheidsadministratie het met minder doet, werft Leuven meer dan 50 man extra personeel aan. Ongetwijfeld zitten daar zinnige projecten tussen, maar N-VA Leuven vraagt eerst een  efficiëntie-oefening om de samenwerking tussen de diensten te bevorderen. Een mobiliteitsdienst die wordt geleid door drie verschillende schepenen, is bv. geen toonbeeld van efficiënt bestuur.

Terwijl aangekondigde investeringen niet gebeuren

In 2015 heeft deze bestuursploeg slechts 34% van de beloofde investeringen gedaan. Het college is tot stilstand gekomen, een bedrag van 50 miljoen euro is niet geïnvesteerd. Zeker de onderinvestering op renovatie en isolatie van stadsgebouwen in een stad met klimaatambities is  pijnlijk. 

Positieve punten

N-VA Leuven vindt het positief dat de begroting geld opzij zet voor het opstellen van een echt mobiliteitsplan, fietssuggestiestroken, een elektronisch inschrijvingssysteem voor het SLAC, een wederopbouwtentoonstelling in 2018 en groene taxi’s. Vijf punten die N-VA eerder voorstelde.

Leuven kan beter

Maar de N-VA fractie vraagt uitdrukkelijk het circulatieplan uit te stellen tot na het opstellen van een degelijk mobiliteitsplan,  om eindelijk een ambitieus woonbeleid te voeren en de cijfers over de CO2 uitstoot in Leuven publiek te maken. Fractieleider Zeger Debyser: “De Leuvenaar blijft kampioen belasting betalen. Met dat geld vragen we aan de stad om een beter beleid te voeren dat de echte problemen van de Leuvenaar op vlak van betaalbaar wonen, verkeersstilstand en veiligheid aanpakt.”

Gemeenteraadslid Karen Van Herck: “We pleiten voor een korting op de retributies wanneer je bijvoorbeeld je woning energievriendelijk renoveert. Zoiets verwacht je toch van een stad die klimaatneutrale ambities heeft. En een beleid dat rond de Leuvenaar en niet de projectontwikkelaar draait door op te leggen dat er betaalbare starterswoningen in elk nieuw project moeten zitten. Tenslotte willen we dat de geplande slimme camera’s niet enkel gebruikt worden om Leuvenaars te beboeten voor verkeersovertredingen maar ook worden ingezet om boeven te pakken.”

Contacteer: Zeger Debyser  0491 22 71 52

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is