N-VA Leuven wil mantelzorgpremies

Op 4 april 2017, over deze onderwerpen: Gezin, Welzijn

Erkenning voor Leuvense mantelzorgers - N-VA Leuven wil mantelzorgpremies.


De Leuvense afdeling van N-VA vraagt het stadsbestuur om een mantelzorgplan op te maken. Kandidaat-burgemeester Lorin Parys en fractieleider Zeger Debyser willen dat Leuvense mantelzorgers ook een financiële ondersteuning krijgen. “Bijna drie kwart van alle Vlaamse gemeenten keert een vorm van premie uit om mantelzorgers financieel te ondersteunen. Die ondersteuning kan oplopen tot meer dan 900 euro per jaar in sommige gemeenten. In Leuven krijgen mantelzorgers niets. Nochtans is het maatschappelijk belang van mensen die vrijwillig voor hun naasten zorgen, niet te onderschatten,” vindt Parys. 

Mantelzorg is de vrijwillige zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten zoals familieleden, vrienden, kennissen en buren. De Vlaamse Regering lanceerde op 1 juli 2016 een allereerste Vlaams mantelzorgplan. Kandidaat-burgemeester Parys wil nu dat dat plan ook navolging krijgt in Leuven: “Het is aan de lokale besturen om de Vlaamse Regering hier in te volgen en zelf meer in te zetten op mantelzorg.”


Studies wijzen op het aanzienlijke economische en maatschappelijke belang van mantelzorg. Volgens schattingen nemen mantelzorgers in Vlaanderen 80% van de thuiszorg voor hun rekening; al naargelang de gehanteerde criteria varieert hun aantal van 600 000  tot 1 000 000, hetzij tussen 10 en 20% van de bevolking. Deze vaststellingen sporen met de algemene trend van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg: “De meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en geholpen worden,” aldus Debyser. 


Actief beleid


Concreet wil N-VA Leuven drie dingen verwezenlijkt zien worden. “Naast de mantelzorgpremie, moet er betere informatieverstrekking komen over mantelzorg en een overkoepelend mantelzorgplan. Als je nu op de website van de stad gaat zoeken naar ‘mantelzorgers’, vraagt de site of je ‘asielzoekers’ bedoelde. De stad heeft de plicht om haar inwoners beter te informeren. Een pak andere steden geeft daar het goede voorbeeld in,” zegt Parys. 


Zeger Debyser: “Daarnaast wil onze afdeling ook dat een actief beleidsplan wordt voorgesteld. We willen erkenning en waardering voor mantelzorgers, een ondersteunen aanbod op maat en aandacht voor jonge mantelzorgers. We hebben daar op de afgelopen gemeenteraad een vraag over gesteld. De voorzitter van het OCMW gaf aan open te staan om daar werk van te maken. Dat is positief en wij werken daar graag aan mee. We hopen dat we binnenkort het eerste resultaat kunnen zien.” 

 

Contacteer:
Zeger Debyser, zeger.debyser [at] n-va.be, 0491 22 71 52
Lorin Parys, lorin.parys [at] n-va.be, 0476 45 34 01

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is