mobiliteitsplan Kessel-lo

Op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Mobiliteit bevraging

N-VA vraagt grondige aanpassingen aan het nieuwe mobiliteitsplan van Kessel-lo.

N-VA kreeg heel wat opmerkingen en suggesties binnen van Kesselaars over het nieuwe mobiliteitsplan van Kessel-lo. Gemeenteraadsleden Zeger Debyser en Fred Debrun vragen volledige transparantie qua verkeerscijfers en grondige aanpassingen aan het huidige plan.

Fractievoorzitter Zeger Debyser: “Na wat aandringen, kreeg ik inzage in de verschilplotten. Dat zijn de cijfers die aangeven in welke straten meer of minder verkeer wordt verwacht. Wat vele Kesselaars vrezen, wordt door die cijfers ook aangetoond. In de woonstraten zijn er duidelijke winnaars en verliezers omdat het verkeer wordt verschoven. De objectieve redenen voor deze keuze zijn niet steeds duidelijk. We vragen dan ook het stadsbestuur om maximale transparantie te bieden en alle studies, metingen en modellen op tafel te leggen. Vanaf 200 wagens per uur komt de leefbaarheid van een woonstraat immers in het gedrang. We vrezen dus voor de leefbaarheid van de Wautersstraat, Werkhuizenstraat, Elfnovemberlaan en Prins Regentlaan als de plannen niet gewijzigd worden. Het huidige plan zal de congestie op de ontsluitingswegen doen toenemen en verschuift het verkeer naar de Langelostraat en de Jan Davidsstraat waar het verkeer sterk zal toenemen. Overleg met de buurgemeenten lijkt dan ook broodnodig.”

Gemeenteraadslid Fred Debrun: “In het huidige, onevenwichtige voorstel zal de Rodenbachstraat liefst 136 autobewegingen per uur extra krijgen. Ook door de Kortrijkse straat komt er meer autoverkeer. Daar rijden wagens nu al op de stoep. Bovendien komt er extra verkeer bij in straten die op schoolroutes liggen zoals in de Liemingenstraat, de Kortrijkse Straat en de Elfnovemberlaan. In september 2013 werd nochtans in de Leuvense gemeenteraad een agendapunt van collega Tine Eerlingen (N-VA) goedgekeurd waarbij veilige schoolroutes steeds prioriteit krijgen. Dit circulatieplan is in strijd met die beslissing van de gemeenteraad. Wie kan begrijpen dat het “ongevallenkruispunt” Elfnovemberlaan/Gemeentestraat nog meer verkeer zal krijgen? En waarom werden er geen fietspaden aangelegd in de F. Nackaertstraat in plaats van die superbrede voetpaden?”

Zeger Debyser: “ We hebben de indruk dat dit knip-en plakwerk het echte mobiliteitsvraagstuk uit de weg gaat. De aandacht voor voetgangers en fietsers is heel goed, maar waarom geen voorstadsparking op de Diestse Steenweg inplannen en de studie naar een mogelijke tunnel in het verlengde van de Meerdalboslaan steunen om het verkeer uit het Hageland op te vangen? Het gebied tussen de Diestse- en Tiensesteenweg werd dan weer in het verleden, vaak uit persoonlijk belang, dicht getimmerd. Daar blijven nu weinig in-en uitgangen over. Ondanks de toenmalige oproep van onder meer de N-VA fractie, ging de aanleg van de Spoordijk niet gepaard met de opmaak van een circulatieplan. Wellicht zal een extra doorsteek naar de Spoordijk in de toekomst nodig zijn om in dit gebied ook het bewonersverkeer beter te spreiden. In het circulatieplan in het centrum was er ook aandacht voor de luchtkwaliteit en fijn stof. Waarom wordt dat nu niet gemeten, zeker in straten met veel en extra verkeer? Ook op ontsluitingswegen wonen mensen!”

Zeger Debyser en Fred Debrun: “De Kesselaars begrijpen tot slot niet dat sommige straten zoals De Borstelsstraat, steeds maar van rijrichting veranderen en dat sommigen wel heel ver om zullen moeten rijden naar hun woning. Ze zijn bezorgd op de impact van het plan op speelstraten. Zal er nog genoeg plaats overblijven om de wagen te parkeren? De bewoners van de pineutstraten hebben hun terechte bezorgdheden al overgemaakt aan de stad. Wij vinden alvast dat geen enkele Kesselaar slechter af zou mogen zij met dit plan. Het stadsbestuur zal zijn huiswerk dus grondig opnieuw moeten maken.”

Zeger Debyser (Fractievoorzitter en gemeenteraadslid)
M. 0491 / 22 71 52
E. zeger.debyser [at] n-va.be

Fred Debrun (gemeenteraadslid)
M. 0472 / 96 11 94
E. fred.debrun [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is