Europese kaart voor mensen met een functiebeperking. Doet Leuven mee ?

Op 24 september 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Ouderen, Welzijn
European Disability Card

Voor personen met een beperking is deelname aan sociale, culturele en sportieve -evenementen niet evident. Hilde De Troyer van N-VA Leuven vraagt maandag in de gemeenteraad om ook in Leuven de “European Disability Card” in te voeren om de toegang tot evenementen te vergemakkelijken.

De European Disability Card (EDC) zal binnenkort door personen die in België erkend zijn als persoon met een beperking kunnen worden aangevraagd. Het is een bewijsstuk van een beperking (ongeacht de aard ervan) om zo de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen en te vereenvoudigen. De kaart is een Europees initiatief en is nu al geldig in Italië, Finland, Malta, Cyprus, Slovenië, Estland en Roemenië.

Wat houdt deze kaart in?

Op eenvoudig vertoon van de kaart kunnen bepaalde voordelen worden toegekend, bv. brochures met uitleg op maat (bv. in braille), gratis gebruik van audiogids, videogids, toegankelijke /voorbehouden plaatsen, kortingsvoordelen bij aanbieders van cultuur, sport en andere vrije tijd zoals cinema, zwembaden, musea etc.

Welke voordelen heeft de kaart?

De kaart geldt ook voor de minder zichtbare handicaps zoals autisme, gehoorstoornis enz. als een bewijs van handicap. Er wordt op deze manier geen inbreuk gemaakt op de privacy, doordat de specifieke beperking niet op de kaart staat. Deze kaart kan ook dienen als stimulans voor organisaties en ondernemingen om voordelen toe te kennen aan personen met een beperking.

Hoe de kaart aanvragen?

Via de FOD sociale zekerheid, via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of  haar Franstalige of Duitstalige tegenhanger.

http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/european-disability-card.htm

Hoe kan het lokale bestuur hier haar steentje aan bijdragen?

Lokale besturen kunnen hun eigen organisaties in de sfeer van vrije tijd, sport en cultuur aansporen om deze kaart te aanvaarden en zo voordelen toe te kennen aan personen die in het bezit zijn van deze kaart. Lokale besturen kunnen ook hun burgers op de hoogte brengen van het bestaan van deze kaart. De toegankelijkheidsraad was het voorstel vorige week alvast genegen.

Hilde De Troyer: “Maandag in de gemeenteraad vraag ik dat Leuven het nodige doet om aan te sluiten bij dit initiatief, een aantal voordelen voorstelt specifiek voor deze doelgroep in overleg met de Adviesraad Toegankelijkheid en breed communiceert over deze kaart en de voordelen ervan.”

Contacteer: Hilde De Troyer; hilde.detroyer [at] n-va.be, 0477 23 95 59

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is