Oppositie: 'Rector De Somer heeft al zaal, beeld en straat'

Op 20 december 2011

De oppositie heeft haar ongenoegen over de naamsverandering nooit onder stoelen of banken gestoken. 'Is rector De Somer met een aula, een standbeeld en een straat al niet genoeg gelauwerd?Ook wij hebben een oproep gedaan om bezwaarschriften in te dienen. Het openbaar onderzoek is afgerond, maar we weten niet hoeveel bezwaren werden ingediend. Los daarvan is dit burgerinitiatief een duidelijk signaal aan het stadsbestuur', zegt Luc Ponsaerts (Open VLD).

Groen! juicht van haar kant de inspanningen van Lokaal Kabaal toe, maar blijft nuchter. 'Je mag
het nog honderd keer vragen, eens de burgemeester een beslissing heeft genomen, komt hij daar nooit op terug', zegt Fatiha Dahmani.

N-VA stemde tegen. 'We vinden het niet nodig dat de geschiedenis herschreven wordt. Het merkwaardige is dat in de voorbereidende commissie verschillende leden van de meerderheid
tegenstemden. Daar waren ook CD&V'ers bij', getuigt raadslid Luk Bellens. (cbl)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is