Open brief van N-VA raadslid Luk Bellens Jong N-VA Leuven aan Steven Duchateau (Animo Leuven)

Op 10 december 2010

Beste Steven,

We hoorden op radio 1 je commentaar op de boetes voor wildplassen en fietsen zonder licht. Hoewel we sympathiseren met de Leuvense studenten, lijkt dit ons een fout signaal. Het lijkt er – ondanks je goede bedoelingen – op dat je de overtreder steunt, en goedpraat. 

De Leuvenaars zijn trots op hun stad. Die trots komt deels voort uit het besef dat onze universiteit een van de oudste en de beste is van Europa. De aanwezigheid van zoveel jonge mensen maakt van Leuven een stad met een jong gezicht.

Onze stad telt ongeveer 90.000 inwoners. Wekelijks komen daar meer dan 30.000 studenten bij. Dat maakt de stad levendig maar zet meteen ook extra druk op de ketel. Vooral omdat studenten een eigen leefwereld en levensstijl hebben, die niet altijd even goed samengaat met de wensen van de bewoners.

De Leuvenaar kent die student en knijpt nu en dan gerust een oogje dicht. Maar samenleven vereist ook respect en veronderstelt rechten en plichten voor iedereen. Precies daar wil het wel eens mislopen. De N-VA juicht daarom het permanente overleg tussen LOKO, de politie, de universiteit en het stadsbestuur toe. Ook de sensibilseringscampagnes van de laatste jaren en het invoeren van ondermeer stewards aan de fakbars zijn stappen in de goede richting.

Jammer genoeg is er toch nog steeds een kleine  groep hardleerse onverlaten. Deze types zien Leuven als hun persoonlijke speeltuin, en lappen elke regel die ze thuis wel respecteren hier aan hun laars. Vaak met reëel gevaar of vandalisme als gevolg.

Verkeersregels zijn er niet om studenten te pesten, maar om de veiligheid te garanderen. Vanzelfsprekend mag dit niet leiden tot een onverbiddelijke klopjacht op studenten. Overijverige agenten zijn al even irritant als vernielzuchtige jongeren. Daarom pleit de N-VA voor een beetje goede wil van beide kanten. Het aloude briefje met het verzoek om binnen 72 uren te komen tonen dat je licht werkt lijkt ons niet zo slecht. Wie die moeite niet wil doen, toont geen goede wil en moet dokken, logisch toch.

Wildplassen is strafbaar in Wiekevorst, in Aalst, en dus ook in Leuven. Moet het hoognodige plasje achter een boom een flinke duit kosten? Nee. Maar dat plasje  verliest zijn onschuld wanneer men het in iemands portaal of brievenbus doet. Dat doet men thuis bij ma en pa toch ook niet. Je opmerking over het tekort aan openbare toiletten in Leuven klopt. Maar ook daar werkt het stadsbestuur aan. De urilift in de Tiensestraat levert nu al positieve resultaten op. Er zijn openbare toiletten gepland bij de heraanleg van het Fochplein en er zijn plannen voor een urilift op de oude markt. Er zijn trouwens weinig café’s in Leuven die je – als je het vriendelijk vraagt – de deur wijzen bij hoge nood.

Studenten eisen terecht respect. Iedereen wil gerespecteerd worden, maar respect moet je ook verdienen. Dat kan alleen door een besef van rechten én plichten. Goede afspraken helpen daarbij. Volwassen overleg lijkt ons de enige manier. Daarom is het jammer dat jullie actie een al te eenzijdige kijk op het verhaal geeft.

De N-VA pleit voor redelijkheid en vastberadenheid. Redelijkheid om mensen de kans te geven zichzelf te corrigeren. Vastberadenheid om te zorgen dat wie zich blijft asociaal gedragen de gevolgen voelt. Wij roepen daarnaast het stadsbestuur op om ook te focussen op de straten verder van de Oude Markt. Ook daar vindt men op vrijdagmorgen geregeld een ravage. Gerichte controles in alle probleemstraten lijken ons  aangewezen.

Leuvenaars, studenten, stadsbestuur en politie die samen werken aan een leefbaar model voor iedereen, moet het streefdoel zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is