N-VA vraagt een duidelijk mobiliteitsbeleid

Op 26 augustus 2012

Zondag 26 augustus vindt de 4e editie plaats van 'Leuven autovrij'. N-VA Leuven onderschrijft de ideeën achter dit initiatief en zal met haar kandidaten en sympathisanten deelnemen. Toch is één dag plezier voor zwakke weggebruikers ruim onvoldoende om te spreken van een duidelijk mobiliteitsbeleid het ganse jaar door. N-VA zal tijdens de autovrije dag haar standpunten voor een degelijk mobiliteitsbeleid kracht bijzetten door een flyeractie.

Zondag vindt de 4e editie van Leuven autovrij plaats: niet enkel worden alle auto’s uit de binnenstad geweerd, verschillende organisaties krijgen de kans om zichzelf in de kijker te zetten. Een lovenswaardig initiatief vindt N-VA Leuven, maar niet genoeg. Voor N-VA Leuven moet er elke dag opnieuw aandacht worden besteed aan een veilig, duurzaam en duidelijk mobiliteitsbeleid. Leuven laat hier nog veel kansen liggen. Denk maar aan de onveilige situatie aan het station, het gebrek aan parkeerruimte, de onduidelijkheid rond zone 30,…

Daarenboven is het voor N-VA ook van groot belang dat de stadsbewoners worden betrokken bij het beleid. In Leuven vinden veel activiteiten plaats tijdens de zomermaanden. De centrumbewoners en -handelaars ondervinden daarvan de keerzijde van de medaille namelijk een moeilijke bereikbaarheid en nog minder parkeermogelijkheden. Het is aan de stad om deze mobiliteitsimpact met hen te bespreken en de hinder tot een minimum te beperken.

“De vele activiteiten geven Leuven leven en kleur, maar dit mag niet ten koste gaan van haar bewoners. Informatie en inspraak is hiertoe een belangrijke sleutel.” aldus Renate Hufkens (N-VA). “Als N-VA pleiten wij voor een duidelijk en consistent mobiliteitsbeleid, elke dag, een heel jaar lang”

In haar programma wijt N-VA een gans hoofdstuk aan de verschillende mobiliteitsuitdagingen en de oplossingen die zij hiervoor ziet. In de flyer die N-VA tijdens de autovrije dag zal verspreiden, worden deze standpunten kernachtig samengevat. Het volledig programma is terug te vinden op de website http://leuven.n-va.be.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is