N-VA voert actie voor veilige oversteekplaatsen

Op 22 september 2012, over deze onderwerpen: Ouderen

De N-VA jongerenkandidaten en kandidaten uit het centrum voeren actie voor veilige oversteekplaatsen. Volgens hen moet er ook in zone 30 aandacht blijven voor veiligheid en duidelijkheid in het verkeer. N-VA loopt daarom de stad rond met een levensgrote zebramascotte en zorgt voor een ludieke oversteekdienst aan het Martelarenplein.

Bijna een jaar geleden besloot het stadsbestuur om de Leuvense binnenstad tot zone 30 te maken. In praktijk betekent dit dat zebrapaden niet gewenst zijn in straten die in het kader van de zone 30 zijn of worden aangelegd. Het stadsbestuur verzekerde wel dat de zebrapaden niet worden verwijderd waar de infrastructuur nog niet werd aangepast. Ze krijgen wel een uitdovend karakter, tenzij een specifiek zebrapad nog een belangrijke veiligheidsfunctie zou hebben, zoals in schoolomgevingen.

Dit uitdoofbeleid zorgt momenteel voor heel wat verwarring in het Leuvense verkeer. Zeker voor mensen met een handicap, ouderen en kinderen wordt het oversteken van een drukke straat een heel waagstuk. Volgens N-VA moet de stad haar uitdoofbeleid herbekijken, zolang er geen infrastructurele ingrepen gebeuren.

“Het besluit tot de invoering van zone 30 werd reeds genomen in 1996. Het stadsbestuur had dus ruim de tijd om ook snelheidsmatigende ingrepen te voorzien. Een gemiste kans. Op drukke staten, zoals de Bondgenotenlaan, wordt de snelheidsbeperking jammer genoeg niet altijd gerespecteerd. Duidelijke zebrapaden verhogen hier de veiligheid van de voetgangers. ” aldus Renate Hufkens.

N-VA vraagt ook om een masterplan voor de stationsomgeving, waarbij ook verkeer wordt geweerd of omgeleid om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen. In afwachting van een algehele aanpak, zou de stad wel de ondergrondse tunnel onder het martelarenplein kunnen promoten. Momenteel is die tunnel te weinig bekend en toegankelijk voor de voetgangers.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is