N-VA tegen hakbijlstrategie aan Kartuizerij

Op 23 september 2010

Bij een informatievergadering vorige week bleek nog dat het water tussen de KU Leuven, de bouwheer van de Kartuizerij, en de buurtbewoners erg diep is. De buurt blijft erg argwanend staan tegenover de plannen met het klooster. De universiteit wil in het beschermde Kartuizerklooster een zogenaamd Child Convent onderbrengen. Daar zouden verschillende afdelingen rond jeugdgezondheidszorg, die nu over de stad verspreid liggen, gaan samenwerken.

De buurt klaagt dat de straat naar het klooster een parkingoprit wordt en dat het zicht op de site door de nieuwbouwvolumes naar de vaantjes wordt geholpen. Bovendien, klinkt het, is de site in zijn totaliteit beschermd en moet de KU Leuven daarvoor respect opbrengen. De KU Leuven schermt met het behoud en zelfs uitbreiding van het openbaar groen en de vrijwaring van het karakter van het klooster door de nieuwe gebouwen in te planten volgens de oorspronkelijke grondplannen. Nu mengt ook de politiek zich in de strijd om het leegstaande klooster.

Volgens N-VA-gemeenteraadslid Luk Bellens wist de KU Leuven heel goed dat de hele site beschermd was toen ze de Kartuizerij kocht. 'Je mag van een instituut dat zich met wetenschappen bezighoudt, verwachten dat het zich daarvan rekenschap geeft, het belang van die status beseft en de zaak behartigt als een goede huisvader', zegt hij. 'Maar met de huidige plannen, waarbij met de hakbijl aan de slag wordt gegaan, zou er onherstelbare schade aan zowel de gebouwen als aan het landschap aangebracht worden. Bovendien zien we niet in waarom de KU Leuven geen nieuwe bestemming kan geven aan de site binnen de bestaande gebouwen en zonder te grote ingrepen.'

Bellens roept het Leuvense schepencollege op de plannen negatief te beoordelen. [...]

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is