Leuvense oppositiepartijen leveren felle kritiek op meerjarenplanning

Op 17 december 2013

Rik Daems (Open Vld) hekelde het feit dat de retributies gemiddeld met 27,6 procent stijgen. Dit zou volgens Daems niet nodig geweest zijn moest Leuven meer bespaard hebben op zijn uitgaven die in de periode tot 2019 met 4 procent stijgen. Daems hekelde ook het feit dat de financiële kost van de leningen in die periode stijgen van 3,6 tot 6,2 miljoen euro en de autofinancieringsmarge daalt van 12,3 miljoen tot 200.414 euro. "Het nieuwe stadsmotto is 'Après nous le déluge'", aldus Daems hierbij Madame de Pompadour parafraserend.

Ook Gunther Rens (N-VA) stelde dat de retributieverhogingen helemaal niet nodig zijn en vooral diegenen treffen die ondernemen en investeren zoals handelaars en horeca-uitbaters. Ook gewone burgers die hun woning beter willen isoleren, worden door de belastingverhoging getroffen. Verwijzend naar het feit dat Leuven van alle centrumsteden de meeste inkomsten per hoofd van de bevolking haalt uit de algemene belasting vroeg Rens zich af waarom een zo rijke stad de stijging van de pensioenlasten niet kon opvangen zonder belastingverhoging.

Fatiha Dahmani (Groen) stelde teleurgesteld te zijn omdat Leuven budgettair niet consequent genoeg kiest om tegen 2030 klimaatneutraal te worden zoals het stadsbestuur nochtans zegt na te streven. De stad is ook te weinig ambitieus in dossiers zoals kinderopvang, dure woningmarkt en participatiebeleid. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) beschuldigde het stadsbestuur ervan zijn belofte om de belastingen niet te verhogen te breken en verkeerde prioriteiten te leggen. Zo stelde hij bijvoorbeeld vragen bij de stijgende Leuvense bijdrage van 2,9 tot 3,3 miljoen in de periode 2014-2019 in het exploitatieverlies van museum M.

"Actuele aanpassing"

Schepen Carl Devlies (CD&V) stelde dat het college van meet af aan had aangekondigd dat de kleine belastingen en retributies zouden worden geëvalueerd en de actuele aanpassing niets meer is dan een indexering sinds de laatste aanpassing jaren geleden. Hij weerlegde ook beweringen van Daems over de autofinanciering en stelde dat deze geen rekening houdt met de 15 miljoen euro aan reserves die Leuven in de periode 2014-2019 aanhoudt. Devlies merkte ook op dat Leuven in haar meerjarenplanning 22 doelstellingen opgenomen heeft en klimaatneutraliteit hierbij de prioritaire doelstelling is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is