Voordracht: “Een onbezorgde oude dag“

13 maart 2018 - 19:30

N-VA Leuven nodigt je uit op de voordracht “Een onbezorgde oude dag“ 

We leven in een tijdperk waarin we dankzij een uitstekende gezondheidszorg allemaal ouder worden. Door zolang mogelijk actief te blijven na het pensioen ligt een goeie oude dag meer en meer binnen handbereik.

Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn komen meer uitleg geven over enkele voorstellen en aanbevelingen die de toekomst van de Vlaamse ouderen moeten veiligstellen.

Deze avond gaat door op dinsdag 13 maart om 19.30 uur in de grote zaal van jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo.

Iedereen welkom!

 

 

Jan Spooren
  Jan Spooren           

 

       

Peter Persyn
Peter Persyn