Blikvangers

  • Leuvenaar betaalt meer belastingen dan in andere steden

    Begroting van Stad Leuven: Leuvenaar betaalt meer belastingen dan in andere steden, terwijl de stad voor 100 miljoen facturen doorschuift naar volgende bewindsploeg.
  • N-VA Leuven stelt ‘Vlò’ voor

    De oplossing voor de duizenden fietsen in Leuven die gemiddeld maar een paar minuten per dag gebruikt worden maar wel vaak stoepen omtoveren in fietsenstallingen? Die heet Vlò.
  • Lorin Parys lijsttrekker en kandidaat-burgemeester N-VA Leuven

    N-VA Leuven maakt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester bekend.

Nieuws

Op 22 mei 2017, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur

Leuvenaar betaalt meer belastingen dan in andere steden,  terwijl de stad voor 100 miljoen facturen doorschuift naar volgende bewindsploeg N-VA Leuven analyseerde de begroting van de stad Leuven: De Leuvenaars betalen nu gemiddeld, in belastingen en retributies, 268 euro per jaar meer aan de stad …

Op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het Vlaamse investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau. Dat zal ook merkbaar zijn in Leuven. Nog voor 2019 zijn er 5,4 miljoen euro Vlaamse middelen vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies en …

Op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Natuur en klimaat, Welzijn

In 2016 werden in het kader van het circulatieplan door vrijwilligers van Leuven 2030 metingen uitgevoerd van fijn stof en roet. Hoge concentraties werden gemeten in straten met druk auto-en busverkeer. N-VA Leuven wees reeds vroeger op het gevaar van fijn stof en roet voor de gezondheid van de …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief